Behandling og videre henvisning

Feilfunksjon og smerte i nerve-, muskel-, og skjelettsystemet er det vanligste helseproblemet i den norske befolkning. Kostnadene dette medfører er enorme både for den enkelte og for samfunnet – Ryggsmerter er den enkeltlidelse som «plager flest og koster mest». Våre kiropraktorer har alle en tverrfaglige kompetanse som gir deg et unikt behandlingstilbud. Om vi ikke kan hjelpe deg henviser vi deg videre. Vårt mål er et liv i bevegelse og vi håper vi kan hjelpe deg med dette.

Er du usikker på om vi kan hjelpe deg med dine plager eller ikke, kan du ringe oss eller sende en forespørsel via linken «Kontakt oss». Da får du snakke med en av våre kiropraktorer som kan gi deg et nærmere innblikk i hva vi gjør.

Under «Hva behandler vi» har vi samlet en del informasjon om de vanligste plagene i bevegelsesapparatet som vi behandler. I tillegg kan du finne noen råd om hjelp til selvhjelp der det er mulig.

Kontakt oss dersom du lurer på om din plage kan behandles av kiropraktor.